Základné informácie o AS

Prirodzené anabolické steroidy           
    
Anabolicko-androgénne steroidy sú označované ako mužské pohlavné hormóny. Najvýznamnejším z týchto hormónov je testosterón.

Testosterón je u mužov produkovaný v semenníkoch (varlatách). Je syntetizovaný z cholesterolu. Zjednodušený princíp regulácie jeho tvorby môžeme popísať takto:

Keď hladina testosterónu klesne pod určitý daný bod (ten je u každého jedinca iný), začne medzimozog (hypotalamus) vylučovať GnRH (Gonadotropný Raeleasing Hormón). Ten pôsobením v prednom laloku hypofýzy (mozgový prívesok) zvyšuje produkciu LH (Luteinizačného Hormónu) a FSH (FolikuloStimulačného Hormónu). U mužov stimuluje LH Leydigove bunky v semenníkoch a povzbudzuje ich k produkcii androgénnych hormónov, tj. testosterónu. FSH spolu s testosterónom stimuluje Sertoliho bunky v semenníkoch, ktoré povzbudzujú produkciu a zrenie spermií. Spermie na to, aby správne zreli, potrebujú “plávať” v testosteróne.

Nie je asi potrebné debatovať o tom, kam “ide” najviac testosterónu. Zostávajúci testosterón je uvoľnený do krvného obehu, kde ho z 97-99% vstrebáva pečeň. Zostávajúce percentá voľne vstupujú do pohlavných orgánov, ale hlavne do svalových buniek, kde za určitých okolností môžu podporovať rast svalstva.

V tomto momente je už hladina testosterónu v krvi vysoká a spúšťa sa opačný proces. Testosterón pôsobí v hypotalame a potláča produkciu GnRH. Nastáva tiež transformácia časti testosterónu na estrogény (ženské pohlavné hormóny). Táto spätná väzba slúži k udržaniu a regulácii hladiny testosterónu v organizme.

Uvedený mechanizmus pôsobenia je tzv. os hypotalamus - hypofýza - semenníky. U mužov vo veku 20-50 rokov je prirodzenou cestou produkované v priemere 7 mg testosterónu denne. Množstvo produkcie LH a FSH je vždy rovnaké, ich vzťahy navzájom korelujú. Len malá časť produkcie testosterónu spôsobuje nárast svalstva. Organizmus je naprogramovaný tak, že tvorba spermií je oveľa dôležitejšia ako rast svalstva, tj. spermatogenéza je prioritou. Tento proces sa opakuje každú 1-3 hodiny.

Vplyv testosterónu na organizmus:
    
podporuje metabolizmus bielkovín a zároveň obmedzuje ich katabolizmus
stimuluje rast cielových orgánov
stimuluje spermatogenézu
podieľa sa na sexuálnej charakteristike muža (v puberte podporuje zväčšenie hrtanu a
      zosilenie hlasiviek, podporuje rast typického ochlpenia tela, zvyšuje sekréciu tukových žliaz,
      zvyšuje nárast svalovej hmoty)
je v úzkom vzťahu k mentálnym stavom sexuálnej túžby, libida a agresivity
má anabolický vplyv na svalstvo, kosti a kožu
uzatvára epifýzy dlhých kostí
ovplyvňuje veľkosť semenotvorných kanálikov a varlat
ovplyvňuje psychologické vnímanie skutočnosti a perspektív, zvlášť vo vzťahu k vízii tela,
      identity a osobnosti

V lekárskej praxi sa testosterón aplikuje v situácii, keď je tvorba hormónu pacienta abnormálne nízka. Tiež sa predpisuje pri liečení rakoviny prsníka u žien. Vo veľkých dávkach môže mať priaznivý vplyv na niektoré život ohrozujúce choroby krvi. V priebehu puberty podporuje rast do výšky a súčasne spôsobuje vývoj mužských charakteristických čŕt (rast ochlpenia tela, hlas, semenníky, penis, kostrové svalstvo...).

 

Syntetické anabolické steroidy           
    
Metabolické zmeny vedúce k syntéze bielkovín, tukov a sacharidov sú označované ako anabolické. Ich protiváhou sú mechanizmy označené ako katabolické, ktoré sú zodpovedné za odbúravanie a rozklad komplexných štruktúr ako sú bielkoviny alebo tuky. Zdravý človek sa vždy pohybuje v stave metabolickej rovnováhy, kde sú anabolické i katabolické procesy vyvážené. AS sú látky, ktorých štruktúra je veľmi podobná mužskému pohlavnému hormónu testosterónu a teda môžu mať vplyv aj na tvorbu tkanív.

Syntetické AS boly vyvinuté vhodnou modifikáciou molekuly testosterónu. Touto modifikáciou boli vytvorené rôzne typy, ktoré majú do určitej miery rôzne vlastnosti. Jednotlivé steroidové prípravky tak majú rôzny pomer kvality androgénnych (mužskú charakteristiku zdôrazňujúcich) a anabolických (podporujúcich rast tkanív) účinkov. Snaha o potlačenie androgénneho pôsobenia testosterónu viedla k vývoju a produkcii tzv. anabolických steroidov, pri ktorých však nikdy nedošlo k potlačeniu androgénnych vlastností. Napríklad niektoré AS minimálne podporujú zvýšenie mužskej charakteristiky (napr. Anavar), ktoré preto viac používajú ženy. Bohužial takéto AS príliž nepodporujú ani tvorbu nových tkanív. To viedlo k názoru, že tieto dva efekty sú nedelitelné.

Modifikácia testosterónu pomohla vytvoriť AS, ktoré sú telom spracovávané pomalšie. Ak orálne vezmete voľný testosterón (chemicky neupravený), bude okamžite vstrebaný pečeňou. Pokiaľ ho beriete orálne, prechádza najskôr cez pečeň a až potom sa dostáva do kosterného svalstva. Až 98% voľného testosterónu sa vstrebe už pri svojom prvom prechode pečeňou. Injekčne podaný voľný testosterón sa najprv dostáva do svalov a až potom do pečene. Avšak aj tu je 98% voľného testosterónu vstrebaného už pri svojom prvom prechode pečeňou.

Aby boli AS účinné, musia byť schopné (predtým ako sa stanú neúčinnými) niekoľkokrát prejsť krvným obehom. Modifikáciou molekuly testosterónu a pridaním skupiny prvkov (skupiny alkylov) na špecifické miesto (známe ako Alfa pozícia - uvádzané tiež ako pozícia na 17. uhlíku) došlo k vytvoreniu AS, ktoré sú pre pečeň ťažšie spracovatelné (Alfa-alkylové). AS založené na tomto princípe sú schopné prejsť cez pečeň niekoľkokrát a až potom sa stať neúčinnými. To umožňuje dostať sa AS do svalov, pôsobiť tam a mať žiadúce účinky. Ale pečeň je potom nútená pracovať omnoho viac. Väčšina orálnych AS bola vytvorená týmto a veľmi podobným spôsobom, preto môžu spôsobovať poruchy pečene.

Injekčné AS nie sú založené na tejto báze, preto sú všeobecne bezpečnejšie a väčšinou nepredstavujú nebezpečenstvo pre pečeň. Avšak niektoré AS, ako napr. stanozolol (produkovaný tak v orálnej, ako i injekčnej forme), sú chemicky porovnatelné s orálnymi a preto majú rovnaké účinky (bohužial aj tie nežiadúce).

Hlavnú úlohu v injekčných AS hrajú estery testosterónu. Ester je zlúčenina vyprodukovaná reakciou medzi niektorou mastnou kyselinou a alkoholom (v prípade AS sa robí esterifikácia steroidnej molekuly na pozícií 17. uhlíka). Esterifikácia robí testosterón efektívnym, aj keď predtým, ako je vstrebaný pečeňou, urobí len jeden prechod krvným obehom. Väčšina z injekčných AS sa aplikuje intramuskulárne, preto sa účinná látka dostane do svalov skôr než do pečene. Tieto estery účinkujú dlhšie a sú bezpečnejšie než orálne alfa-alkylové steroidy.

Čím väčší počet uhlíkov bude mať mastná kyselina, tým pomalšie bude uvoľňovanie steroidného esteru z miesta vpichu vo svale do obehu a tým dlhšia bude biologická účinnosť injekčného preparátu. Preto je možné podávať injekcie v dlhších časových intervaloch. Medzi najčastejšie používané kyseliny pre esterifikáciu patria (názvy sú vo forme solí kyselín):

    
propionát (3 uhlíky)
enanthát (7 uhlíkov)
cypionát (8 uhlíkov)
fenylpropionát (9 uhlíkov)
dekanoát (10 uhlíkov)
undekanoát (11 uhlíkov)
laurát (12 uhlíkov)
hexyloxyfenylpropionát (15 uhlíkov)

Len málo esterov (napr. methenolon acetát a testosterón undekanoát) môže byť podávaných orálne. Nie je úplne jasné, prečo je methenolon acetát účinný aj orálne. Testosterón undekanoát vstupuje do krvného obehu cez lymfatický systém a tak pečeň z veľkej časti obchádza. Tieto dva estery predstavujú pre pečeň menšie zaťaženie než ostatné orálne steroidy.

Anabolizmus bielkovín vedie k redukcii vylučovania močoviny (odpadový produkt metabolizmu bielkovín) bez súčasných zmien vylučovania kyseliny močovej, čpavku a dusíka. Naviac dochádza k znižovaniu vylučovania fosfátu, chloridu, vápnika, sodíka i draslíka. Avšak keď sa vráti dusíková rovnováha do normálu, anabolický efekt nepokračuje. V tomto okamžiku nastáva fáza odbúravania.

Akonáhle je zastavené podávanie steroidov, zvyčajne sa objaví “spätnoväzbový náraz” doprevádzaný negatívnou dusíkovou bilanciou a významným poklesom hmotnosti tela. Úroveň nárazu závisí od typu použitých medikamentov, dĺžke ich podávania, dávkovania, ich celkového množstva a fyziologického stavu jedinca.

 

Spracovanie anabolických steroidov v organizme           
    
Ak chceme, aby steroidy pracovali, musia byť obsiahnuté a spracované jednotlivými bunkami. Anabolický steroid sa po prestúpení bunkovej membrány viaže v cytosole bunky na špecifický receptor, ktorý je z časti tvorený bielkovinou. Po aktivácii komplexu hormón-receptor je komplex translokovaný do jadra bunky, kde sa viaže na príslušné miesto chromatínu a následne môže dochádzať k syntéze bielkovín. Receptory majú schopnosť rozoznať AS, tým pádom môžu naviazať steroidovú molekulu a umožniť tak bunkám spracovať AS.

Za normálnych podmienok sú receptory v kostrovom svalstve nasýtené molekulami prirodzene produkovaného testosterónu. A preto majú “za normálnych podmienok” zlúčeniny AS len nepatrný vplyv na rast sily a rozvoj svalstva. Avšak cvičením sa zvyšuje počet nenasýtených receptorov. To zvyšuje aj schopnosť organizmu spracovať AS, čo zároveň zvyšuje účinky steroidov vôbec. Užívatel steroidov musí pridať ťažký tréning s kvalitnou diétou, inak výraznejší pokrok nedosiahne.

Ženy majú viac nenasýtených receptorov, pretože majú nižšiu hladinu prirodzene produkovaného testosterónu. Preto sú aj viac citlivé na AS.

Nezávisle od množstva tréningu je daný bod, kedy sú už všetky receptory v kostrovom svalstve nasýtené. Pokiaľ ste už tento bod dosiahli, ďalšie zvyšovanie dávok vás nikdy neprivedie k požadovaným výsledkom. Bohužial tieto vyššie dávky potom nasycujú receptory v ostatných častiach organizmu (prostata, srdce, semenníky...). Je to práve nadbytok takýchto receptorov, ktoré spôsobujú odlišný (škodlivý) fyziologický účinok AS.

Testosterón je prirodzene produkovaný steroid, t.j. anabolický hormón tvoriaci tkanivo. A naopak, kortizol je katabolický hormón “ničiaci” tkanivo. Tieto dva hormóny neustále udržujú rast tkaniva pod kontrolou. Ak mozog zistí, že je potrebný rast tkaniva, začne zvyšovať produkciu testosterónu a znižovať produkciu kortizolu. Avšak tento proces funguje aj opačne.

Steroidy sú strojci silného svalového rastu, pretože ich rast podporujú dvoma účinnými spôsobmi. AS totižto zvyšujú rýchlosť tvorby nových svalových buniek a zároveň blokujú účinky kortizolu. Svalové bunky obsahujú receptory, ktoré sú schopné prijímať molekuly rôznych foriem. AS a kortizolové molekuly majú podobnú formu, preto môžu receptory prijímať tak AS ako i kortizol. Aby hormón využil svoje účinky, musí sa najprv do receptoru dostať. Pokiaľ sú užité steroidy, tak množstvo anabolických hormónov kolujúcich v krvnom obehu ďaleko prevyšuje množstvo katabolických hormónov a tak väčšina receptorov, ktoré sa dokážu týmito hormónmi vybaviť, je už plná molekúl, ktoré majú anabolické účinky. Teda anabolické molekuly neumožnia katabolickým vstup do receptorov a tým sa zvyšuje produkcia nových svalových buniek. Tento účinok potom prevyšuje prirodzenú reguláciu rastu svalstva.

Avšak celá vec má jeden háčik!

Organizmus pokračuje v produkcii katabolických molekúl, prevažne vo forme kortizolu. Hladina kortizolu v krvi sa stále zvyšuje, pretože jeho molekuly nemôžu byť spracované v receptoroch, ktoré sú už zaplnené molekulami AS. Hladina anabolických a katabolických molekúl v krvi sa vyrovnáva. Pri uvolnení receptoru je potom rovnaká šanca, že sa znovu vyplní anabolickou alebo katabolickou molekulou. Nakoniec budú receptory obsahovať polovicu anabolických a polovicu katabolických molekúl. V tomto bode je ďalší rast svalstva nemožný - bolo dosiahnuté tzv. plató.

Kulturista, ktorého rast sa už zastavil, sa potom môže rozhodnúť zvýšiť dávku steroidov tak, aby porušil zvyšujúcu sa hladinu kortizolu v krvi. Bohužial, táto varianta ponúka len dočasné riešenie. To preto, lebo ďalšie plató prichádza čoskoro a znovu ďalšie zvyšovanie dávok sa stáva absurdné.

Niektorí kulturisti sa preto rozhodnú neriskovať svoje zdravie zvyšovaním dávok a rozhodnú sa pre okamžité prerušenie užívania. Ale náhle prerušenie typu “šoková terapia” by ste nemali nikdy dopustiť! Vedie to totiž k nárazu, kedy katabolické molekuly ďaleko presahujú molekuly anabolické. Prevažná časť receptorov sa vyplní katabolickou molekulou a vo veľmi krátkom čase je stratené značné množstvo svaloviny.

Hladinu kortizolu môžete regulovať využitím pyramídového systému dávkovania. Tento systém umožňuje nabrať hmotu a reálne ju aj udržať tým, že dokážete vyvážiť katabolické i anabolické procesy v organizme.

 

 

Vedľajšie (nežiadúce) účinky anabolických steroidov           
    
Použitím AS sa samozrejme vystavujete možnému riziku. Zvyčajne sa istý čas, po vysadený steroidov, organizmu vracajú jeho prirodzené funkcie. Pokiaľ nepatríte medzi vyznavačov “štýlu kamikadze”, tak väčšina vedľajších účinkov steroidov nie je príliž výrazná. Ide prevažne o tzv. kozmetické defekty (zvýšené potenie, výskyt akné, mužská plešatosť...). Avšak existujú aj také vedľajšie účinky, ktorých pôsobenie je dlhodobé (resp. trvalé) a vyžaduje si odbornú lekársku starostlivosť.

Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patria:

u mužov:
    
vplyv na gonádne funkcie
vplyv na činnosť prostaty
výskyt akné a možné poruchy kože
poškodenie pečene
gynekomastia (zvýšená hladina estrogénov spôsobuje tvorbu prsného tkaniva ženského
      typu)
poškodenie funkcie ladvín a kardiovaskulárneho systému
rôzne formy plešatosti
rozvoj chorôb z hladiska dedičnej dispozície
negatívny vplyv na rast chrupavkovitého tkaniva a kostí
vplyv na chovanie (psychotické príznaky)

u žien:
    
zhrubnutie hlasu
menštruačné poruchy
poruchy plodnosti
zvýšený rast ochlpenia
hypertrofia klitorisu
a ďalšie množstvo negatívnych javov (podobne ako u mužov)

 

Užívanie anabolických steroidov           
    
Steroidy sa podávajú v priebehu určitého obdobia v tzv. cykloch, t.j. určitý počet týždňov sa podávajú a rovnaký či väčší počet týždňov sa neužívajú. Tento logický postup je nutný k dosiahnutiu maximálneho efektu ako i maximálnej ochrany zdravia. Ide predovšetkým o “vyčistenie” androgénnych receptorov v tele, o obnovenie prirodzenej produkcie testosterónu, úpravu funkcie pečene a ostatných orgánov.

Všeobecne platí, že doba cyklovania AS by mala byť:
    
skôr dlhšia pri objemovom tréningu
skôr kratšia pri rýchlostno-silových disciplínach
pre začiatočníkov skôr kratšia

     Začína sa na 3 týždňoch a postupne sa pridáva na dĺžke, najviac však 8 týždňov. V
     extrémnych prípadoch, pri viacnásobnom opakovaní cyklu, sa používajú 12 týždňové cykly.
     Dlhšia doba nepretržitého podávania je účelná najmä pri prípravkoch, ktoré môžu navodiť
     zmnoženie myofibríl, ale to len pri zvýšení celkovej zdravotnej prevencie a kontroly.
u žien skôr kratšia, asi okolo 4 týždňov (dlhšia doba aplikácie môže navodiť virilizačné
     účinky)

Prestávky medzi jednotlivými cyklami budú:
    
pri 3-týždňovom cykle je pauza cca 4-7 týždňov, t.j. asi 4-5 cyklov ročne
pri 4-6-týždňovom cykle je pauza 8 týždňov, t.j. asi 3-4 cykly ročne
pri 12-týždňovom cykle je pauza cca 12 týždňov, t.j. asi 2 cykly ročne

V cykloch sa praktikuje veľa rozličných spôsobov aplikácie AS:
    
nastreľovanie - technika “pokus a omyl”
mixovanie - miešanie rozličných druhov steroidov
hromadenie - súčasné podávanie väčšieho množstva liečiv
zužovanie - postupné znižovanie príjmu AS s nasadením prípravkov na obnovu prirodzených
     funkcií tela (proviron, clomid, HCG)

Pri zaradení vôbec prvého cyklu sa používajú väčšinou menšie dávky. Veľmi dobré výsledky dosahujú muži pri dávkach okolo 10-15 mg/deň vo vrchole, ženy okolo 4-5 mg/deň. V ďalších cykloch sa dávky postupne zvyšujú a to za súčasnej kontroly zdravotného stavu (prinajmenšom pečeňových testov).

Pri AS androgénneho typu (t.j. preparátoch príbuzných s mužskými pohlavnými hormónmi) všeobecne platí:
    
anabolický efekt zvyčajne nastáva už pri dávke okolo 2mg/deň
najvyšší efekt muži dosiahnu pri priemernej dávke v cykle okolo 30 mg/deň, t.j. 0,25-0,35
     mg/kg TH. Pri tomto množstve je anabolický efekt vysoký a zdravotné riziko vcelku prijatelné
     z hľadiska športovca - muža.
z hľadiska virilizačného rizika by u žien nemala dávka prekročit 3-5 mg/deň pri preparátoch
     so silnými virilizačnými účinkami a pri preparátoch, ktoré slabo virilizujú, môžu vyísť až na
     10-20 mg/deň
všeobecne jednotlivá maximálna denná dávka u mužov sa priemerne udáva okolo 0,5-1
     mg/kg/deň vo vrchole. Ale tu už existuje značné zdravotné riziko.

Vyššie dávky (ako tie hore uvedené) prinášajú anabolický efekt len o niečo väčší. Pri dávkach nad 1 mg/kg TH nebolo zistené zvyšovanie anabolického efektu, avšak veľmi rýchlo sa zväčšilo zdravotné riziko a tiež ziskovosť toho, kto vám preparát (aj s doporučeným dávkovaním) predal. Je to tak: vyššie dávky nie sú účinné, optimum je 30-50mg na osobu a deň. Používanie 700-1200 mg/deň je nezmysel! Tento “kamikadze štýl” vedie len k dvom výsledkom:
    
zablokujú sa vám vnútrobunkové androgénne receptory, t.j. miesta, kde sval dostáva povel
     pre rast
hazardujete s vlastným zdravím

V praxi odskúšaný výsledok je s OXYMETHOLONOM (zaručený laboratórnym rozborom) začať na 2-5 mg a každý deň pridávať 2 mg. Vrchol bol po 14 dňoch na 30-35mg. Prírastok bol 7 kg, po superkompenzácií s kreatínom ďalší 1 kg. Aj keby ste brali 1200 mg, vyšší prírastok nedocielite (teoreticky by ste mali dosiahnúť štyridsaťnásobok t.j. 280-320 kg). Výsledok tohoto testu podporil tvrdenie, že organizmus zrejme nie je schopný vstrebať viac ako 300 mg steroidov denne orálnou cestou. Vyššie dávky musíte aplikovať injekčne.

Pri výbere preparátu je potrebné zohladniť:
    
vždy je lepšia kombinácia viacerých typov výrobkov (dosahuje sa nižšie zdravotné riziko
     a mohutnejšia anabolická účinnosť), zvyčajne steroidy navzájom synergizujú. Okrem toho
     niektoré steroidy zrejme pôsobia na niektoré svalové partie viac, na iné menej
silné antigonadotrofíny sa zaraďujú buď na celý cyklus alebo na jeho druhú (zostupnú)
     polovicu
u mužov, ak sa použijú, preparáty s tendenciou aromatizovať, zaraďujú sa do prvej
     polovice cyklu. Tie sa potom v polovici cyklu náhle vysadia. Naopak, v druhej polovici cyklu,
     sa zaradia látky aromatizujúce málo alebo vôbec
u žien, ak sa použijú, preparáty s tendenciou k virilizácií a gestagenite, zaraďujú sa do prvej
     polovice cyklu. V druhej polovici cyklu sa použijú látky, kde sú tieto účinky minimalizované.

Najčastejšie sa dávkovanie AS prevádza na celkové prijaté množstvo mg za týždeň. Otázne samozrejme zostáva, ako ďaleko je schopný príjemca steroidov zájsť, teda koľko riskovať. Pretože je jasné, že čím väčšie dávky prijíma, tým väčšiemu riziku sa vystavuje. Veľa borcov sa snaží eliminovať škodlivé účinky nasadením väčšieho množst

steroidy.eu - kvalita za dobrú cenu!